Välkommen till Svenska leonbergerklubben

 START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTSTÄLLNING  WORKING LEOS  LÄNKAR  

 

SLBK – RAS
Rasspecifika avelsstrategier Leonberger

Nya RAS i PDF Läs mer här

Gäller fr.o.m 1 januari 2015.

Tillägg gjort efter årsmötesbelsut 2010 avseende Y-sömskatarakt.
Samt utställningsmerit ändrad till följd av ändrade utställningsregler 2011-01-11.

1. POPULATION
 
 • I avel endast använda hundar som är två år eller äldre, detta gäller både tik och hane
 • I avel endast använda hanar som har lämnat mindre än 76 avkommor
 • Enskilda kombinationer skall inte överskrida 5 % i inavelsgrad hos avkomman. Beräkning på fem generationers stamtavla
2. MENTALITET
 
 • MH eller BPH vara genomfört för att bli avelsgodkänd
 • I avel endast användas hundar med känd mental status från MH, där alla moment är genomförda. Ett av beskrivaren avbrutet MH ger inte avelsgodkännande
 • I avel endast användas hundar med alla moment genomförda vid BPH
3. HÄLSA
 
 • I avel endast använda hundar som är ILPN1 testade med resultat N/N eller D/N. Avkomma i första led från ILPN1 fritestade(N/N) föräldrar, får användas utan ILPN1 resultat. I tredje generation måste tilltänkta avelsdjur ILPN1 testas
 • I avel inte göras en kombination mellan ett avelsdjur med N/N och ett med D/D
 • I avel inte göras en kombination mellan ett avelsdjur med D/N och ytterligare ett med D/N
 • I avel inte göras en kombination mellan ett avelsdjur med D/N och ett med D/D
 • I avel inte göras en kombination mellan ett avelsdjur med D/D och ytterligare ett med D/D
4. HD
 
 • I avel endast använda hundar med UA, A eller B på höfterna. I avel skall hundar med B höfter ej paras med ytterligare en hund med B höfter.
 • I avel endast använda de hundar där minst 50 % av avkommorna är röntgade avseende HD och ED, när de blivit föräldradjur till den kull där den 30:e valpen fötts.
 • I avel skall inte hundar med avelsuppehåll användas, förrän avelsuppehållet hävts när 50 % avavkomman är röntgad avseende HD och ED.
5. ED
 
 • I avel endast använda hundar som är röntgade utan anmärkning (UA).
 • I avel endast användas de hundar där minst 50 % av avkommorna är röntgade avseende HD och ED, när de blivit föräldradjur till den kull där den 30:e valpen fötts.
 • I avel skall inte hundar med avelsuppehåll användas, förrän avelsuppehållet hävts när 50 % av avkomman är röntgad avseende HD och ED
6. ÖGON
 
 • I avel endast använda hundar som ögonlysts innan avelsdebut.
 • I avel endast använda hundar som inte har en ögonlysning äldre än två år vid parningstillfället. Om en hund har en anmärkning (gäller alla förändringar), ska ögonlysning göras varje år för fortsatt användning i avel.
 • I avel endast använda hundar utan anmärkning på ögonen, undantag göres vid icke allvarlig ögonsjukdom. I avel endast användas hundar med följande diagnoser i kombination med ett avelsdjur utan anmärkning på ögonen:

PPM, iris-iris lindrig                            

PHTVL/PHPV, grad 1                         

Katarakt, partiell cortex främre. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas.                            

Katarakt, partiell cortex bakre. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas.                               

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm. Oavsett om ärftlighet bedöms.                                         

Katarakt, partiell cortex, punktformig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas.

 

 • I avel inte användas avelsdjur med följande diagnoser:                                             

PPM, iris-iris måttlig eller kraftig

PPM, iris-lins (oavsett grad)

PPM, iris-hornhinna (oavsett grad)

PHTVL/PHPV, grad 2-6                     

Entropion (oavsett grad)

Ektropion (oavsett grad)                  

Makroblefaron (oavsett grad)        

Katarakt, total

Katarakt, partiell cortex, BPK (oavsett grad)

Katarakt, partiell cortex, där ärftlighet bedömts(oavsett grad och variant, y-söm undantaget).

Katarakt, partiell cortex, där genetisk betydelse är okänd måste varje enskilt fall bedömas för sig(oavsett grad och variant, y-söm undantaget) .

Kongenital (medfödd eller tidigt i livet uppkommen) katarakt. 

 
7. EXTERIÖR
 
 • I avel endast användas hundar som erhållit minst ett kvalitéspris Very Good på officiell utställning i öppen klass.
 
Meny pil

Avelsrådet informerar
Info Index, Hd/Ed
Uppfödarträffar
Avel-Uppfödning
Uppfödare
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Statistik
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare
Valphänvisning & valppaket

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »