Välkommen till Svenska leonbergerklubben

 START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

 

                  Valphänvisning & Valppaket

Du får ett valppaket om du använder dig av valphänvisningen!

I valppaket ingår: Ett tidigare ex. av Leonbergernytt, kontaktuppgifter till styrelse, aktivitetsombud och info från avel & hälsa.
Ett erbjudande medföljer om rabatterat första 1/2  år för 100:- (Ordinarie 275:-/år)

GÅVOMEDLEMSKAP
Vill du som uppfödare betala första medlemsåret  i SLBK för dina valpköpare?

Då får med ditt kennelnamn i klubbens tidning i 4 nummer
Kontakta medlemsansvarig, hittas under KONTAKT i menyn.
Ange ditt namn, kennel, adress. Ange samtliga valpköpare med namn och adress.
Info om inbetalning fås av medlemsansvarig.

Uppfödare
Valpkullen införs på valplistan när valphänvisningsavgiften har kommit SLBK tillhanda eller en kopia på betalningen bifogas handlingarna.
Avgiften är bindande och återbetalas ej!

Avgiften, 200 SEK, sätts in på plusgiro: 450 42 15-7
Förlängning efter att valparna är 15 veckor, 100 SEK /per 4 veckors period
Betalningsmottagare: SLBK

Valphänvisningen gäller tidigast från det att tiken är parad till 3 veckor efter leveransveckan dvs till dess att valparna är ca 11 veckor. Därefter har man rätt att få en förlängning på 4 veckor utan kostnad (valparna då ca 15 veckor).
Behöver man sedan förlänga sin hänvisning ytterligare kostar det 100 SEK/per 4 veckors period.

Regler för att få använda sig av valphänvisningen: Kullen ska följa SKKs regler och båda avelsdjuren ska ha fyllt 2 år vid parning. Du ska vara medlem i SLBK. Uppfödaren ska vara bosatt i Sverige och registrera kullen hos SKK.
 
Bilder till valphänvisningen mailas till Pamela pam.slbk@live.se 

 

Meny pil

Uppf�dare
Hanhundslista
L�gg till din valpkull
Avelsr�d
Uppfödarträffar
Info Index, Hd/Ed
Avel-Uppfödning
Lägg till din hanhund
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Statistik
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Info till valpköpare
Avel - Ögon

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »