Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

Anm�lan av hanhund till hanhundslistan


Maila en bild till ansvarig för hanhundslistan, se mer under avelsråd på kontaktsidan.

�gare:
Adress:
Postadress:
Tel:
E-post:
 
Uppf�dare:

Uppgifter om hanhunden:
Namn: *
Ev. titel:
(t.ex. Such, Nuch eller liknande)
Reg.nummer:
F�dd:
OBS! skriv datumet i format: yyyy-mm-dd
 
Fader:
Moder:
Hd-status:     Ad:
Meriter:
tex 1:a �kl, cert, ck, championat
Antal kullar sedan tidigare: st

LPN1 resultat:
LPN2 resultat:
Lemp resultat:

Har gjort MH beskrivning (alt karak�rsprov): Ja   Nej
Har gjort BPH beskrivning: Ja   Nej
Om ja på någon av ovanstående, fyll i nedan:
MH beskrivning:
Avsteg fr�n avreaktion �garen avst�r skott
Beskrivaren avbryter �garen avbryter
K�nd mental status Oacceptabelt beteende
Karakt�rsprov: godk�nd   ej godk�nd


�GON       OBS! skriv datumen i format: yyyy-mm-dd
1. �gonlyst datum:     Annat:
Vid anm�rkning, enligt veterin�rens
bed�mning sannolikt �rftligt:
ja     nej     kan f.n. ej bed�mas
ingen anm�rkning

2. �gonlyst datum:     Annat:
Vid anm�rkning, enligt veterin�rens
bed�mning sannolikt �rftligt:
ja     nej     kan f.n. ej bed�mas
ingen anm�rkning

3. �gonlyst datum:     Annat:
Vid anm�rkning, enligt veterin�rens
bed�mning sannolikt �rftligt:
ja     nej     kan f.n. ej bed�mas
ingen anm�rkning


 
Meddelande till avelskommitten (visas inte p� hemsidan):

tom tom

  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »