Välkommen till Svenska leonbergerklubben

 START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTSTÄLLNING  WORKING LEOS  LÄNKAR  
Kennelnamn:
Epost:
Hemsida:
Namn:
Adress:
Postadress:
Tel:
Mobil:

Valparna beräknas födas vecka:
  Inavelsgrad för kombinationen: %
eller valparna är födda datum: åååå-mm-dd Följer kombinationen SLBKs avelsstrategier? ja     nej
Antal valpar: hanar tikar Om nej, kommentera gärna varför Du valt att göra kombinationen trots att den inte följer avelstrategierna:
Leverans vecka: *v.       år: *

Hanens uppgifter

Ev. titel:
Namn: *
Reg nr: *
Född:
 
Hd-status:
Ad-status:
LPN1:
LPN2:


Ögon:
   annan anmärkning:
Vid anmärkning, är det enligt veterinärens
bedömning sannolikt ärftligt?
ja     nej
kan f.n. ej bedömas       ingen anmärkning

Observera att vid anmärkning SKALL kopia på ögonlysningsprotokollet skickas in till avelskommittén
 
Senaste ögonlysningsdatum: åååå-mm-dd
Ögonveterinär:

Har gjort MH-beskrivning (alt karaktärsprov): Ja   Nej
Har gjort BPH : Ja   Nej

Om ja på någon av ovanstående, fyll i nedan:
MH-beskrivning:
Avsteg från avreaktion Ägaren avstår skott
Beskrivaren avbryter Ägaren avbryter
Känd mental status Oacceptabelt beteende


Är hanen utställningschampion: Ja    Nej
Om han Ej är utställningschampion, fyll i vilken/vilka utställningsmeriter han har nedan:

Utställningsmerit 1
Plats:
Arrangör:
Datum: åååå-mm-dd
Pris: (tex. 1 Ökl)
Utställningsmerit 2
Plats:
Arrangör:
Datum:
Pris:
   
Finns fler avkommor?
Tikens uppgifter

Ev. titel:
Namn: *
Reg nr: *
Född:
 
Hd-status:
Ad-status:
LPN1:
LPN2:


Ögon:
   annan anmärkning:
Vid anmärkning, är det enligt veterinärens
bedömning sannolikt ärftligt?
ja     nej
kan f.n. ej bedömas       ingen anmärkning

Observera att vid anmärkning SKALL kopia på ögonlysningsprotokollet skickas in till avelskommittén
 
Senaste ögonlysningsdatum: åååå-mm-dd
Ögonveterinär:

Har gjort MH-beskrivning (alt karakärsprov): Ja   Nej
Har gjort BPH : Ja   Nej

Om ja på någon av ovanstående, fyll i nedan:
MH-beskrivning:
Avsteg från avreaktion Ägaren avstår skott
Beskrivaren avbryter Ägaren avbryter
Känd mental status Oacceptabelt beteende


Är tiken utställningschampion: Ja    Nej
Om hon Ej är utställningschampion, fyll i vilken/vilka utställningsmeriter hon har nedan:

Utställningsmerit 1
Plats:
Arrangör:
Datum: åååå-mm-dd
Pris: (tex. 1 Ökl)
Utställningsmerit 2
Plats:
Arrangör:
Datum:
Pris:
   
Tidigare kull? Datum: åååå-mm-dd
Övriga upplysningar
Kommer du att använda SKKs köpekontrakt? ja     nej
Har du tagit del av SKKs grundregler: ja     nej
Kommer du att upplysa valpköparen om de ev "fel" som föräldrarna har? ja     nej
 Härmed intygar jag som uppfödare av valparna, att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga. Jag intygar även att Svenska Kennelklubbens gällande grundregler och hälsoprogram efterföljs.
JA


Jag godkänner att ovanstående uppgifter får publiceras på SLBKs hemsida
Ja   Nej

OBS! Glöm inte att meddela när valparna är sålda!
Skicka ett e-mail till avelskommittén. Om du inte särskilt ber om förlängning kommer din valphänvisning att tas bort 3 veckor efter leveransveckan.

  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »