Välkommen till Svenska leonbergerklubben

 START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

 

2013-07-17
Beträffande § 45 Avel & Hälsa har styrelsen valt att beslutet kommer rivas upp i kommande protokoll. Då RAS möten kommer ske i höst lämpar sig frågan att tas upp med medlemmarna och låta alla vara delaktiga i ett eventuellt beslut.
För styrelsen, ordförande Pamela Abrahamsson
Till protokollet 2013-06-19
tom

  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »