Domare – presentation, Vårgårda

Olli Kokkonen (Finland)

Hi,
Thank you for inviting me to come to criticize your specialty.
I have owned Leonbergers since 1994, and currently I have a male and a female.
I graduated as a judge in 2006.
In addition to Finland, I have criticized in 13 different countries, mainly Leonbergers.
Currently, I have right to judge about 60 breeds of FCI Groups 1 & 2.
I have previously been 10 years Chairman of Finnish Leonberger Club and currently I am Chairman of the Breeding Committee.
I have also previous experience in Obedience and Character Testing.
In addition to Leonbergers, in my home has been Long-haired Collie, Russian Greyhound, Dutch Shepherd and Belgian Shepherds.
My other hobbies are motorcycles and photography.
In dogs, I appreciate not only the appearance but also the typical character of the breed and the healthy exercise.
See you in February.
Olli Kokkonen

Hej,
Tack för er inbjudan att döma er rasspecial.
Jag har ägt Leonbergers sedan 1994, och för närvarande har jag en hane och en tik.
Jag examinerades som domare 2006.
Förutom Finland har jag dömt i 13 olika länder, främst Leonbergers.
För närvarande har jag rätt att bedöma cirka 60 raser av FCI-grupp 1 och 2.
Jag har tidigare varit ordförande i finska Leonberger-klubben i tio år och är för närvarande ordförande i avelskommittén.
Jag har också tidigare erfarenhet av lydnad och karaktärstestning.
Förutom Leonberger har i mitt hem varit långhåriga Collie, Borzoi, Holländsk vallhund och Belgisk vallhund.
Mina andra hobbyer är motorcyklar och fotografering.
Hos hundar uppskattar jag inte bara utseendet utan också rasens typiska karaktär och den hälsosamma motionen.
Vi ses i februari
Olli Kokkonen