Välkommen till Svenska leonbergerklubben

 START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTSTÄLLNING  WORKING LEOS  LÄNKAR  

Hälsoenkät/Livslängdsundersökning för leonbergern

Bästa leonbergerägare och uppfödare

Vi vore mycket glada om du ville ge oss en minut av din tid och fylla i rasens hälsoenkät.
Då försäkringsbolagen inte längre lika frekvent lämnar ut hälsoinformation och uppmanar rasklubbarna att göra egna undersökningar är detta till stor hjälp. Det är även ett viktigt underlag för forskare som jobbar med rasen (se information under fliken Hälsa) och för att supporta uppfödarna med information om sjukdomar att vara uppmärksam på.


Du kan välja att fylla i en hälsoenkät eller en livslängdsundersökning.

HÄLSOENKÄT

- Hälsoenkäten är öppen för hundar över fem år och kan bara fyllas i en gång/hund.

- Har din hund gått bort och du tidigare inte fyllt i hälsoenkäten fyller du i hela enkäten.

LIVSLÄNGDSUNDERSÖKNING

- Gäller det livslängdsundersökning och du tidigare fyllt i en hälsoenkät för hunden, hoppa direkt till fråga 27.


Du kan välja att skriva ut hundens namn och registreringsnummer eller vara anonym. Materialet behandlas konfidentiellt inom arbetsgruppen. Ingen utanför styrelsen eller hälso/avelskommitén kommer att hantera enkätsvaren.
Notera att de flesta alternativ är flerval.

Stort tack på förhand!
SLBK

1. Hur använder du din hund?

Sällskap/familjehund
Avel
Lydnad
Bruks
Vatten
Utställning
Drag
Annat:

2. Hur bedömer du hundens generella hälsa?

Mycket bra
Bra
Medelgod
Dålig
Mycket dålig

3. Hur uppfattar du hundens mentalitet?

Perfekt
Mycket bra
Bra
Ok
Inte bra
Om svaret är "Inte bra", vad var anledningen?

4. Har din hund drabbats av allergier eller hudproblem?

Ja, atopisk dermatit (luftburen allergi mot t e x pollen, damm m m)
     Om ja, har hunden fått diagnosen av en veterinär? Ja   Nej
     Om ja, har hunden fått diagnosen av en hudspecialist? Ja   Nej

Ja, våteksem
Ja, foderproblem
Ja, parasiter
Ja, ospecifik klåda
Annat:

5. Har din hund haft öroninflammation?

Ja
Nej
Om ja, vid hur många tillfällen?

6. Har din hund haft hjärtproblem?

Ja
    DCM
    Annan:
Nej

7. Är hunden höftledsröntgad och i så fall vad är resultatet?

Ja och resultatet är:
     A   B   C   D   E
Nej

8. Är hunden röntgad för armbågsdysplasi?

Ja och resultatet är:
     0 Inga pålagringar
     1 Mindre pålagringar
     2 Medel pålagringar
     3 Kraftiga pålagringar
Nej

9. Är din hund LPN-testad?
(LPN, Leonberger Polyneuropati är en rasspecifik sjukdom av neurologisk art. Läs mer under Hälsa)

Ja
Nej
Om ja, resultat:

10. Har din hund haft led/skelettproblem?

Ja
    Osteokondros
    Spondylos
    Korsbandsproblem
    Artros
    Annat:
Nej

11. Har din hund haft mag/tarmproblem?

Ja
    Upprepade perioder med diarré
    Magkatarr
    Magomvridning
    Annat:
Nej

12. Har din hund haft problem med sköldkörteln?

Ja
Nej

13. Har din hund haft tonsillit?

Ja
Nej
Om ja, vid hur många tillfällen?

14. Har din hund opererat bort tonsillerna?

Ja
Nej

15. Har din hund haft någon tumör eller cancerdiagnos?

Ja
Nej
Om ja, vilken:
Osteosarkom/Skelettcancer (ben,tå)
Hemangiosarkom i mjälte
Hemangiosarkom på annan plats
Malignt lymfom
Leukemi
Juvertumörer
Tumör i hjärna
Cancer i livmoder
Cancer i öga
Cancer i munhåla/käke
Cancer i hud
Cancer i lever
Testikel/prostatacancer
Annan typ av cancer:

16. Är din hund ögonlyst?

Ja
Nej
Om ja, resultat:

17. Har din hund haft andra ögonproblem?

Ja
Nej
Om ja,
Entropion
Ektropion
Ögoninflammation/Konjunktivit
Glaukom
Bakre polärkatarakt
Främre ysömskatarakt
Övrig katarakt, ange kod om ärftlighet:
Ögontrauma

18. Har din tik haft livmoderinflammation?

Ja
Nej
Om ja, opererades livmodern bort?   Ja   Nej

18 b. Är livmodern bortopererad av annan orsak??

Ja
Nej
Om ja, orsak:

19. Har din hanhund haft problem med könsorganen?

Ja
Nej
Om ja,
Prostatabesvär
Testikelbesvär

20. Har din hane båda testiklarna på plats?

Ja
Nej

21. Är din hund kastrerad?

Ja
Nej

22. Har din hund drabbats av urinvägsinfektion?

Ja
Nej

23. Har din hund haft problem med sina tänder?

Ja
Nej
Om ja,
Tandsten
Bettfel
Vid bettfel, vilken typ:
Överbett
Underbett
Skevt bett
Annat bettfel, tandförlust (vänligen skriv vilka/vilken tand som saknas):

24. Har din hund varit med om en skada/olycka?

Ja
Nej
Om ja, vilka konsekvenser hade olyckan?

25. Vid hur många tillfällen har du besökt veterinär förutom för vaccinering?

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
Fler än tio tillfällen
Fler än tjugo tillfällen
Fler än trettio tillfällen

 
Frågor till tikägare
26. Om tiken har gått i avel, har du varit med om

Värksvaghet
Kejsarsnitt
Antal valpar:
Varav dödfödda:

Levnadsålder
27. Är hunden död? *

Ja
Nej
Om ja, vad var dödsorsaken:
Obducerades hunden:

 
Information om hunden
Hundens namn och reg.nr:
(frivilligt)
Födelsedatum: (årtal/månad/dag hunden föddes)
Dödsdatum: (årtal/månad/dag hunden dog)
Kön: *  Tik    Hane
 
Om du fyllt i hälsoenkäten tidigare och vill uppdatera med hälsoinfo, gör det här:
Övriga sjukdomar som ej står nämnda ovan ( t e x diabetes, m m)
Information lämnad av:

Hundägare
Uppfödare

Tusen tack för din medverkan!


966 
tom tom

  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »