Styrelsen informerar

2018-12-24
Året är nästan slut och styrelsen har haft ett fint år. Det mesta har rullat på som det ska och endast ett fåtal småsaker har tagit längre tid än planerat.
Vi har haft en fin uppslutning kring frågeenkäterna om hälsan i vår ras. Fler enkäter kommer att komma under 2019 som rör hälsan, men även mentaliteten.
Dessa enkäter är en del i revideringen av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) och ett viktigt verktyg för oss alla i framtiden. Det är av stor vikt att vi alla hjälps åt 😊

Den nya hemsidan går framåt, även om den ställt till lite problem på vägen. Det är en enorm mängd material som ska föras över. Det är lätt att glömma att varje dokument ska laddas ner i datorn för att sedan laddas upp på den nya servern. Än så länge är vi uppe i ca 500 dokument som bara rör våra styrelseprotokoll och utställningskritiker. Dessutom ska de länkas upp var för sig på nya sidan.
Tyvärr går det inte att bara kopiera alla våra gamla resultat, grattisar, guldlistor m.m utan ett stort jobb måste läggas ner på att flytta över dessa. Men ganska mycket är gjort och vi börjar se en ände på arbetet.
Till nuvarande hemsidan närmar det sig att 2018 års guldlistor ska presenteras. Utställningslistorna brukar kunna komma upp lite tidigare då sista utställningen gått av stapeln i mitten av december. Övriga tävlingar kan fortgå ända fram till nyår. För att tillgodose sig placeringen på listorna ska hunden vara svenskägd och medlemskap för ägare och/eller förare är obligatoriskt. Detta innebär att alla placeringar ska dubbelkollas med medlemslistan.

I år var det dags för SLBK igen att finnas med på rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa och i januari är det dags på MyDOG. Ett stort tack till er som hjälper till med för- och efterarbetet och till er som är med och bemannar montrarna. Det är jättefin reklam för vår ras och klubb att finnas med.
För er funktionärer som fullgjort era uppdrag under 2018 kommer möjlighet finnas att begära ut ett presentkort. Mer om det kommer separat efter nyår.

Vi önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År.

Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen


2018-08-17
Semestrarna börjar ta slut och vardagen rullar igång.
Under sommaren har vi nått upp till drygt 200 mentalbeskrivna leonberger inom BPH. Detta innebär att SKK kommer utföra en 200-analys för oss över rasens mentalitet.
Ett perfekt läge för oss då vi står inför en revidering av RAS (Rasspecifika avelsstrategier). Ett nytt RAS bör träda i kraft 2020-01-01 vilket innebär att SLBKs förslag över nytt RAS-dokument bör vara inlämnat till SKK under sommaren 2019. Planeringen av detta kommer ske nu under hösten.
Det närmsta som ska göras för övrigt är att:
– färdigställa nästa nummer av klubbens tidning
– fortsätta arbetet kring kommande rasspecial i Timrå
– uppföljning och planeringsmöte inför domarkonferensen
2020
– arbeta vidare kring enkäten för uppfödare
– skapa nyhetsbrev för medlemsutskick
– planera för framtagande av idealprofil för BPH
Detta var kort om vad som står på tur.

Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen


2018-05-10
Just nu går det mycket tid till förberedelserna inför 25 maj då GDPR (dataskyddslagen) träder in.
Biträdesavtal ska skickas runt till ex. Studiefrämjandet och vårt tryckeri. Alla biträdesavtal ska skrivas på där företagen lovar att inte dela vidare personuppgifter till tredje part.
Register över vår klubbs egna personuppgifter ska skapas, och de är fler än man tror. Klubbens historia ska skyddas och vi måste i detalj skriva ner i registren anledningen till att personuppgifter sparas och hur länge det sparas innan det slängs.
Vilka personuppgifter pratat vi då om inom SLBK?
T.ex medlemmars namn, hundars stamtavlenamn (dessa kan härledas till ägaren) likaså registreringsnummer m.m
Detta innebär att många års tävlingshistoria, kritiker, fotogalleriet osv borde tas bort från hemsidan.
Dock har vi tagit ett beslut som innebär att vi kommer att göra som med vår tidning. Till tidningen finns en ”ansvarig utgivare”. Detta görs i 10 års perioder och under 2018 är det dags att uppdatera beviset för tidningen. Vi kommer även söka ett för hemsidan så vi kan bevara vår historia, för det känns väldigt tråkigt att behöva kasta allt.
Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i PuL/GDPR inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att personen som nämnts gett sin tillåtelse.

Som uppfödare kan det hända att du behöver sätta dig in i GDPR, om du driver kenneln som en firma.
Som hobbyverksamhet är allt som innan.

Årsmötesprotokollet är ute för justering en andra gång. Första justeringsrundan blev aldrig avslutad då protokollet kom bort på vägen. Nu inväntas en sista underskrift så ska det vara klart.
Avel & Hälsa arbetar på en enkät till uppfödarna, med inriktning dräktighet/valpning. Mer info kommer om ett tag.

​Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen.


2018-02-22
Klubben har i dagarna anslutit sig till företags SWISH! Främst kommer det bli aktuellt på våra rasspecialer att använda sig av det, men givetvis går det alldeles utmärkt att betala in valphänvisning med Swish eller t.ex om en vara köps från klubben.

Tänk dock på att medlemsinbetalningar sköts via SKK, som hanterar vårt medlemsregister.

Är du inte medlem men vill gå med i klubben vänder du dig tiil vår klubbs medlemsansvarig Maria Gustafsson så hjälper hon dig. maria.slbk@gmail.com
I vårt senaste styrelseprotokoll (§ 18 a) finns en punkt ang. restriktioner för registrering av färg.
Detta gäller alla raser, och inte bara leonberger, som har någon restriktion kring pälsfärg i avel. SKK önskar se att fler klubbar öppnar upp för avel på fler färger för att inte begränsa sin avelsbas, då de anser att det inte har med sundhet att göra.
SLBK ser det inte som ett alternativ att avla på felfärgade leonberger.
Annars arbetar vi just nu på med rasspecialen i Eskilstuna och det stundande årsmötet. Det nya anmälningssystemet via MG events fungerar överlag bra och de har även arbetat fram ett system som fungerar för vår flerhundsrabatt. Några av er har haft synpunkter kring anmälningssystemet och vi kommer återkoppla till MG events efteråt.

I dagarna kommer även ett nyhetsbrev dyka upp i er mail och har ni inte registrerat er för det ännu så kan ni göra det via knappen ”Prenumerera på nyhetsbrevet” på förstasidan.
Funktionärer! Vi söker alltid funktionärer till våra kommittéer. Du behöver inte ha tid hela året men kanske har möjlighet att engagera dig då och då? Det är helt ok! Du kanske bara vill vara med och lära dig under året för att kunna bli mer aktiv i framtiden? Fungerar alldeles utmärkt. Hör av dig om du är nyfiken på något av områdena: Avel & hälsa, mentalitet, utställning, tävling eller kanske medlemskommittén, som är en ny kommitté som behöver utvecklas lite mer än de andra områdena just nu.

​Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen