Styrelsens info

Uppfödarträffar- RAS-revidering

Avel & Hälsa har planerat in 8 fysiska träffar i vårt avlånga land.

31 mars Umeå
7 april Östervåla
19 april Borås
27 april Skåne
28 april Stockholm
28 april Motala
28 april Småland
28 april Bollnäs

Du som är uppfödare och/eller har en avelsklar hane är välkommen!
Mer info kommer snart.