Utställning

PM Hässleholm

PM till vår rasspecial i Hässleholm

PM Hässleholm

Från 1 juli 2019 gäller skärpta krav på var man får röka på allmänna platser, detta gäller även för utställningsområden.
Flertalet länsklubbsutställningar har redan nu valt att införa rökförbudet.
Till helgen är det utställning i Hässleholm och där kommer man endast få röka på anvisad plats.
Tyvärr hade vi inte möjlighet att få med det i PM:et till vår rasspecial i Hässleholm då vi inte visste om det då.