Styrelsens info

Info från SKK och SLBK ang. Coronaviruset

Information från SLBK
I nuläget utgår vi ifrån att genomföra årsmötet som planerat, 28 mars i Malmö, men vi följer givetvis utvecklingen noga och kommer att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SKK.
Ordförande Pamela Abrahamsson

Information från SKK
Åtgärder mot spridning av covid-19
12 mar 2020
Med anledning av utvecklingen kring spridningen av coronaviruset har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutat att en rad åtgärder ska vidtagas.
Centralstyrelse hade ett extrainsatt telefonmöte under eftermiddagen den 11 mars 2020. Här följer kort information om vad CS beslutat.
Förbud mot offentliga sammankomster
Regeringen beslutade den 11 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.
SKKs centralstyrelse har även beslutat att utställning, prov, tävling eller beskrivning där det förväntas komma färre än 500 personer kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Lär mer om force majeure i SKKs stadgar, § 15.
Den internationella utställningen i Malmö 28-29 mars 2020 är inställd med hänvisning till regeringens beslut. Sydskånska Kennelklubben som är arrangör för utställningen kommer att publicera mer information på sin webbplats inom den närmsta tiden. Sydskånska Kennelklubbens webbplats.
Dispens för senarelagda årsmöten
Centralstyrelsen har också beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb.
Inställda konferenser och föreläsningar
Centralstyrelsen har beslutat att ställa in en BPH-konferens 14-15 mars samt den avelskonferens som skulle hållas den 21-22 mars.
Föreläsningen Hela Jakthunden med Anna Pamuk på SKKs kansli den 12 mars är också inställd.
Information till svenska domare
Svenska domare som vill avboka uppdrag utomlands på grund av egen oro för coronaviruset kan göra det utan disciplinära åtgärder från SKK. Det har SKK tidigare i veckan informerat exteriördomarna om via e-post men det gäller även alla andra kategorier av svenska domare (prov/tävling/beskrivning).
Dessa beslut gäller tillsvidare och kommer att följas upp kontinuerligt av SKKs centralstyrelse som noga följer utvecklingen och kommer att ta nya beslut när behov uppstår.
Läs mer
Folkhälsomyndigheten – mer information om covid-19
Statens veterinärmedicinska anstalt – om smittorisken mellan djur och människa