Styrelsens info

Inställt årsmöte!

Årsmötet 28 mars i Malmö är inställt!

Pga omständigheterna kring Covid-19, så återkommer vi med nytt datum för årsmöte i Malmö.
Vi inväntar SKKs möte under v.13 innan nytt datum bokas.
SLBK styrelse