Nyheter

RAS revidering 2020

RAS revidering 2020

Hej alla!
Som ni alla säkert känner till så har vi under drygt 1,5 års tid arbetat med revideringen av de Rasspecifika Avelsstrategierna RAS.
I mitten på mars var dokumentet äntligen klart och skickades in till SKK för granskning. Efter ca 1 månad fick vi återkoppling och
bokade ett telefonmöte den 19 april med delar av avelskommittén och den representant från SKK som granskar vårt RAS.
Hon hade en del jättebra synpunkter och förslag på hur man kan tydliggöra vissa delar i RAS och göra den enklare att förstå.
Vi anammade dessa förslag och arbetade om RAS dokumentet litegrann genom att bland annat flytta över en del information
till bilagor samt ändrade en del formuleringar för att göra det tydligare. RAS dokumentet skickades in på nytt några dagar senare.
Den 9 maj fick vi besked av vår granskare att RAS dokumentet nu är godkänt av henne och att hon kommer att föreslå att det ska
fastställas på SKK/AK kommande möte den 16 juni.
Detta betyder i praktiken att, fram till den 15 juni gäller det gamla RAS och den 16 juni träder det nya RAS dokumentet i kraft och
det gamla blir därmed ogiltigt.
Det nya RAS dokumentet kommer att läggas upp på hemsidan så snart vi fått bekräftelsen från SKK efter SKK/AK mötet den 16 juni.

Avelskommittén