Nyheter, Styrelsens info

Information om kommande årsmöte

Hej på er!
Hoppas att ni mår bra i dessa konstiga Covid-19 tider som försätter oss alla i en väldigt annorlunda situation än vi är vana vid och även kan upplevas som lite skrämmande. Det är svårt att inte få träffa sina nära och kära som man vill, eller göra de saker som man är van vid. Det positiva kanske är att vi får använda och utveckla våra kreativa förmågor för att hitta lösningar och öva oss på att ha tålamod, vilket inte alltid är helt lätt.

Även för klubben och i styrelsearbetet blir det en väldigt annorlunda situation som påverkar hur vi kan arbeta och utföra olika aktiviteter. Det uppskjutna årsmötet ställer också till det en del och då förutsättningarna hela tiden ändras och osäkerheten är stor om vad som kommer att ske framåt, i alla fall under de närmaste månaderna, så blir det svårt att planera något och arbeta på ett konstruktivt sätt. Styrelsens arbete måste självklar trots detta fortgå. Vi har flera saker som kräver mycket planering. Däribland vårt jubileumsår som är 2021 och givetvis kräver även allt annat som normalt händer, sitt.

Ett beslut om nytt årsmötesdatum till den 19 september togs på styrelsens möte den 13 maj. Då med förhoppning om att situationen skulle se betydligt bättre ut i september. Efter det mötet har det kommit nya direktiv och även möjligheter från SKK, hur man kan göra med uppskjutna årsmöten.
På grund av Covid-19 och den stora osäkerheten som råder, så har styrelsen ingående diskuterat hur vi ska göra med det uppskjutna årsmötet och kommit till en slutsats där vi alla är eniga.
Styrelsen anser att, det bästa och mest rättvisa mot våra medlemmar och för styrelsearbetet, är att flytta årsmötet till februari/mars 2021. För att kunna göra det, behöver revisorerna föreslå ansvarsfrihet till årsmötet, vilket de också har gjort.

Om vi skulle hålla fast vid årsmöte den 19 september är risken, som den ser ut idag, överhängande att årsmötet kommer att bli uppskjutet igen. Alla medlemmar som vill komma, ges inte heller möjlighet till det, då medlemmar och styrelsefunktionärer i riskgrupp är stoppade från att delta och alltså inte kan närvara för att ge sin röst i olika frågor. Styrelsen försätts också i ett slags vänteläge där det blir svårt att planera och sätta igång olika arbeten, på så kort tid. De nya som eventuellt kommer att väljas in i styrelsen, får också väldigt kort tid på sig att sätta sig in i styrelsearbetet innan det är dags för nästa ordinarie årsmöte 2021.

Ett annat alternativ som finns att tillgå, är ett digitalt årsmöte, men det medför väldigt mycket arbete för att kunna genomföras och det blir också stora konsekvenser i själva utförandet. Vi måste först och främst, enligt SKK’s regler ha tillgång till alla medlemmars mailadresser. Det har vi inte idag och det kommer att ta mycket tid i anspråk att kontakta alla som vi saknar den uppgiften på. Sedan på själva mötet, så kommer det inte att finnas några möjligheter till diskussioner, utan allt som ska röstas på, är enbart färdiga förslag, där man helt enkelt röstar, ja, nej eller lägger ner sin röst.

Av dessa anledningar, anser styrelsen att vi har mycket att vinna, på att skjuta på årsmötet helt till februari/mars 2021. Då läget med Covid-19 förhoppningsvis är så stabiliserat att det går att genomföra ett årsmöte under någorlunda normala förhållanden, där ALLA medlemmar som vill, ska kunna delta och göra sina röster hörda. Det kommer också medföra att styrelsen får den arbetsro som den så väl behöver under året, för att kunna utföra sitt uppdrag på ett så bra sätt som det bara är möjligt. Det blir även en normal situation för valberedningen, som kan arbeta som under ett vanligt år och de kandidater som då väljs in får en positiv start och en rimlig tid att sätta sig in i styrelsearbetet. Detta var lite om hur vi i styrelsen resonerar. Hur känner ni?

SLBK  Styrelse
Kontakt: sekreterare.slbk@gmail.com