Nyheter

Rasspecifika Avelsstrategier

RAS 2020 (Rasspecifika Avelsstrategier) är nu godkänd av SKK och har därmed trätt ikraft.
Nedan finner du länk direkt till sidan:

RAS