Nyheter

Inställda aktiviteter i december

SLBK rekommenderar alla aktivitesombud att ställa in sina ev. julpromenader och likande aktiviteter i nuläget.
Vi följer SKK och FHMs rekommendationer ang. Covid-19

SLBK styrelse