Årsmöte 2021

Årsmöte 2021
Härmed kallas SLBKs medlemmar till årsmöte i MALMÖ

Kallelse hittas i tidning nr 4 2020

Uppdatering sker på hemsidan under februari då vi vet mer säkert om det blir ett fysiskt möte eller digitalt.