Guldlistor – WL 2022

2022
Guldlista -vatten
Guldlista -rallylydnad
Guldlista-lydnad

2021
Pga Covid-19 ställs alla guldlistor in för året!

2020
Pga Covid-19 ställs alla guldlistor in för året!

2019

Guldlista – vatten
Guldlista – lydnad & bruks
Guldlista – rallylydnad
Guldlista – Nose Work 
Guldlista – freestyle & heelwork

 

REGLER FÖR LYDNADS, BRUKS, RALLY, VATTEN & NOSE WORK
1. Rätt att tävla om Lydnads- och Brukslejonet har medlem i SLBK tävlande med Leonberger.

2. En lista per gren och klass införs from 2014, dvs Lydnadslejon Klass 1, Klass 2 etc.
Totalt 15 listor. Listorna beräknas på ekipagets bästa tävling under året. Man kan vinna flera klasser inom samma gren under ett kalenderår.

3. Lydnad & Bruks: Poängfördelning går till så att man delar slutresultatet i det antal koefficienter som ingår enligt SBK:s regelbok. Vattnet räknas likadant som bruks & lydnad. Startklass koeff. 20, klass 1-2 koeff. 32
Rallylydnaden som saknar kofficient delas på 10. Därmed går samtliga listor mellan 0-10p.

4. Resultatpoäng räknas ut succesivt under året för varje ekipage. Förare som tävlar med olika hundar respektive hundar som tävlar med olika förare erhåller poäng separat för varje ekipagekombination.

5. a) Lydnadslejonet: Följ Brukshundklubbens regler. Ekipage tillgodoräknas poäng i klass I och II tom det kalenderår då LP uppnås i respektive klass. Därefter tillgodoräknas endast poäng i närmast högre klass. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Lydnadslejon Klass 1” etc krävs för samtliga klasser lägst ett 2:a pris.

b) Brukslejonet: Följ Brukshundklubbens regler. I och med att man fått uppflyttningspoäng i en klass måste man tävla i närmast högre klass vid nästa tävlingstillfälle. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Brukslejon Appellklass” etc krävs för samtliga klasser lägst godkänt.

c) Vattenlejonet: Följ Svenska Newfoundlandshundklubbens regler. Hund som i en klass erhållit uppflyttning till Öppenklass eller Elitklass, men som inom två år efter uppflyttning inte nått godkänt resultat i den klass till vilken uppflyttning skett, ska tävla i samma klass som före uppflyttningen. Hund som erhållit uppflyttningspoäng från en klass, äger ändock rätt att fortsätta tävla i den klass den blev uppflyttad från, i ytterligare en månad.
Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Vattenlejon Startklass” etc krävs för samtliga klasser lägst godkänt resultat.

d) Rallylydnadslejonet: Följ Brukshundklubbens regler. Ekipage tillgodoräknas poäng i Nybörjar-, Fortsättnings- och Avancerad klass tom det kalenderår då titeln RLD uppnås i respektive klass. Därefter tillgodoräknas endast poäng i närmast högre klass. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Rallylydnadslejon Nybörjarklass” etc krävs för samtliga klasser lägst kvalificerande/godkänt resultat.

e) Nose Workslejonet: 

6. I övrigt gäller SBK:s och SKK:s regler för lydnads- och bruksprov.

7. Vinnaren av varje lista premieras med pokal, 2:a samt 3:a premieras med glasplakett/statyett. Pris utdelas vid det årsmöte som följer tävlingsperioden.

8. I  tävlingarna Lydnad, Bruks, Rallylydnad krävs att man som lägst uppnår ett resultat av 7 p för att tillgodose sig titeln ”Guldvinnare”.
I tävlingen Vatten krävs att man uppnår ett resultat av 5 p för att tillgodose sig titeln ”Guldvinnare”.
I tävlingen Nose Work krävs att man som lägst uppnår ett resultat av 5 p för att tillgodose sig titeln ”Guldvinnare”