Kachadas Amazing Tamlin Av Penn

Kachadas Amazing Tamlin Av Penn
SE17883/2016

Stamtavla >>>

Hd: A
Ed: Ua (0)
Öga: Ua 2017-10-10
LPN1, 2 N/N LEMP N/N

BPH: genomförd, känd mental status

Utställning: Ökl Ex

Tidigare avkommor: Ja
Ger i Lathunden: Gult ljus 2019

Hanen följer RAS

Ägare:
Ingegerd Penn
Ingelsta Bista 343
195 94 Märsta
Mobil: 0702-978352