Ransäter-domarpresentation

Mitt namn är Monika Åkesson. Jag dömer hundar i grupp 2. Leonberger var en av raserna i min grundutbildning som exteriördomare. Är också aktiv som vattenprovsdomare och har tävlat i vattenarbete och nått ett vattenprovschampionat.

Jag föder upp och ställer ut Newfoundlandshundar under prefixet CleBas.

Ser fram emot att få möta er och era hundar på er specialutställning i Ransäter.