Valpkull-Knattebergas

Tik
SE55054/2014 Knatteberga’s Haloween Gift
HD: B
ED: UA
Öga: UA, 2020-02-08
BPH Genomförd med skott
Utställningsresultat öppenklass: Excellent (DK)
Övriga hälsoresultat (frivilligt):

Hane
SE10568/2019 Kiss Med Buddy vom Löwengarten
HD: A
ED: UA
Öga: UA, 2020-03-24
BPH Genomförd med skott
Utställningsresultat öppenklass: Excellent
Övriga hälsoresultat (frivilligt):

Kullinfo:
Inavelsgrad 5 generationer 0,2%
Preliminärt kullindex HD: 98
Preliminärt kullindex ED: 99