Guldlista – veteraner 2022

PLACERING NAMN ANTAL POÄNG

1.

Knockandos XO De Luze Fine

4+1

40

2.

Con Cordelias Now And Forever

3

20

Uppdaterad 2022-08-01
Poängen är beräknade på utställningar fram till och med Tvååker 9 juli.

Med reservation för fel.