Guldlista – veteraner 2022

Tikar

PLACERING NAMN ANTAL POÄNG
1. Knockando’s Xo De Luze Fine 5+2 56
2. Lilla Äventyrets Olympia 4 32
3. Con Cordelias Now And Forever 3 20
4. Bölelejonet Wendela 1 8

Samtliga av årets utställningar är inräknade.

Ex 4+2 betyder = 4 SKK och 2 SLBK 
Inga veteranhanar har deltagit under året.

Uppdaterad 29/12 2022