Hedersmedlemmar Hedersutmärkelser

Hedersmedlemmar

Leonbergerklubbens hedersmedlemmar:
Helle Bruun, Troldegaards Kennel, Danmark
Anne-Marie Smith, Kennel av Nordens Löve, Norge
Sven Eskner
Margareta Gustafsson-Eskner, Kennel Mälarlejonet
Pia Prahl, Humlabjers Kennel
Ann-Christin Sultan, Sjö Björnens Kennel
Petra Junehall, Dragongårdens Kennel
Lena Lindgren, Lelionaz Kennel
Kenneth Sultan, Sjö Björnens Kennel
Lotta Petré, Mathoakas Kennel
Pamela Abrahamsson, Slottblommans Kennel

Hedersutmärkelser

2005
Hedersutmärkelse ” för förtjänstfullt arbete inom leonbergerklubben”
Kenneth Sultan

2009
Hedersutmärkelse ” för god PR för rasen”
Catrin Eriksson, för vårhundteam med Tindra

2012
Hedersutmärkelse ”för förtjänstfullt arbete inom leonbergerklubben”
Åsa Hemberg

2013
Hedersutmärkelse ”för förtjänstfullt arbete inom leonbergerklubben”
Jenny Bergdahl

2020
Hedersutmärkelse ”för förtjänstfullt arbete inom leonbergerklubben”
Pamela Abrahamsson

2022
Hedersutmärkelse ”för förtjänstfullt arbete inom leonbergerklubben”
Mikaela Persson Wallenius

 

Statuter för erhållande av Svenska Leonbergerklubbens hedersutmärkelse
Utdelande av hedersutmärkelsen kan ske enligt följande;
PR för rasen och/eller klubben.
Genom att aktivt arbeta för att leonbergerrasen och/eller leonbergerklubben skall synas ut mot allmänheten på ett föredömligt sätt.
Förtjänstfullt arbete inom leonbergerklubben.
Medlem i styrelse eller kommittéer, redaktör eller aktivitetsombud som genom flitigt arbete och med nya idéer drivit klubben framåt.
Utställningsmeriter. BIS på SKK-utställning. BIS-placering på vinnarutställning.
Udda championat.
Hund som har tagit ett för rasen udda championat skall kunna komma på fråga till att få en hedersutmärkelse.
Föredömlig uppfödning. Genom ett förtjänstfullt arbete med uppfödning av leonbergerrasen.

Hedersutmärkelse kan erhållas flera gånger av samma person. Hedersmedlemskap är klubbens främsta och mest hedervärda utmärkelse, och därför delas ej hedersutmärkelse ut till någon som redan erhållit hedersmedlemskap.
Mellan de olika punkterna för erhållande av utmärkelsen kan ingen rangordning göras.
Sittande styrelse fattar beslut om utdelande av hedersutmärkelse och skall därför ha in förslag på kandidater.