BPH

BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund
BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. BPH vänder sig såväl till uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens kapacitet. Beskrivningen tar omkring 30 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka och att leta mat och att stöta på överraskningar. BPH fokuserar på att beskriva egenskaper och beteenden som har relevans i alla hundars vardag.
Idag finns det 22 banor runt om i hela landet.


BPH är utformat för att passa alla hundar oavsett ras och även hundar som inte är registrerade får delta. Det som gäller för hundarna är att de ska ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.
BPH användas som beskrivning för känd mental status och jämställs med MH.


 

BPH informationsbroschyr – allt du behöver veta om BPH  
Regler för BPH – regler kring att anordna BPH, deltagande m.m.
Beteendedefinitioner – definitioner av beteenden som beskrivs i BPH
Utförandebeskrivning – om de olika moment som ingår i BPH
Materielbeskrivning – om den utrustning som används vid BPH
Mentalitet – ordlista
2024-03-24 Kennlars statistik över hundarnas genomförda BPH:  SLBK statistik % spindeldiagram

Ytterligare information finns på Svenska Kennelklubbens hemsida, om Info och anmälan.