Aktivitetsombud

Mellersta Norrland

Jessica Lundquist, Östersund
0763-114392, jessica.lundquist@jll.se

Norra Norrland
Monica Berglund, 070-896 25 17, monica.niltton@gmail.com

Skåne
Kristina Truedsson, Oxie
040-546742, 0708-246742, kristina@kennellaquetta.se
Linda Johansson,0727-335902
Facebook: Skånska Leonberger Aktiviteter

Västra Götaland
Marita Klingberg, 0739-956606, maritzak9@hotmail.com
Facebook: Lokala Lejon Västra Götaland Södra.
Annelie Levin, Mariestad, 076-1133795, lejonshineskennel@yahoo.se

Dalarna
Caroline Fogd, 073-6802835, caroline.fogd@telia.com
Facebook: Dalarnas Leonberger aktiviteter

Södermanland/Östergötland
Kathy Karlsson, 070-4156760,  kathykarlsson@hotmail.com
Mikaela Björk, 073-8127415, mikaela.skullman@hotmail.com

Södermanland/Stockholm (södra)
Caroline Engelbrektsson, kontaktuppgifter kommer snart.

Värmland
Mimmi Dahl, 079-353129, dahl865@hotmail.com

Gävleborg
Johanna Carlstorp, Edsbyn, 070-2865461, johannacarlstorp@hotmail.com
Eva Nordin, Sandviken, 070-3917295, nordinskan64@gmail.com

Övriga län vakanta.
Kontakta Pamela Abrahamsson, om du är intresserad över att ha träffar i ditt område.
076-9420251
ordf.slbk@gmail.com