MH – idealprofil

Idealprofil = hur Leonbergern ska vara enligt rasstandarden.
Idealprofil Mentalbeskrivning Hund (MH) framtagen 2013-03-09 för Svenska Leonbergerklubben.
Arbetsgrupp: Robin Neumann, Nicklas Lundh, Pamela Abrahamsson, Petra Junehall, Angelica Klavbäck, Christian Klavbäck, Mikael Wadström, Christer Lundberg.
Rutor med grön text beskriver hur en leonberger ska vara enligt rasstandarden. Gul text ligger inom ramarna för rasstandarden och anses ok. Röd text är inte förenligt med en leonberger enligt rasstandarden.