Klubbens historia

Svenska Leonbergerklubben hörde tidigare till SSD (Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar) men SSD upphörde den 31 december 2000, och för vår del innebar det att vi den 1 januari 2001 blev egen specialklubb direkt under SKK. Vi bytte därmed också namn från Leonbergersällskapet till Svenska Leonbergerklubben (förkortas SLBK).

Föreningen bildades 31/10 1981 i samband med utställningen ”Stora Stockholm”. Medlemsantalet var vid den tidpunkten 38 st. Idag har SLBK nästan tusen medlemmar. 1979 registrerades 14 leonberger, att jämföra med 1996 då 333 leonberger registrerades (1992: 415 st). Rasens registreringssiffror har legat mellan 300-400 hundar/år de senaste 10 åren.