Kennlar – statistik

I denna sammanställning har vi bara använt den officiella informationen som finns på SKKs avelsdata, vilket innebär att exporterade hundar inte finns med i statistiken. Detta är lika för samtliga kennlar som har exporterat hundar. Våra beräkningar är gjorda för att se hur det ser ut i Sverige. Det är ju trevligt att uppfödare får sina exporter röntgade och för den egna statistiken och för uppföljningen av sitt avelsarbete är det ju ovärderligt. Men eftersom SKK inte registrerar dessa kommer de inte säga nått om hur det ser ut i Sverige. För index innebär det ju att man som uppfödare får titta på sanningskoefficienten och göra en beräkning på värdet om man har hundar röntgade i andra länder. En uppgift vi i kommittén har är att få fler att röntga och beskriva sina hundar och för att göra det behöver vi få fram hur det ser ut idag. Vill vi kunna använda oss av index och för att detta verktyg ska bli tillförlitligt så behöver flera hundar i Sverige röntgas, Endast hundar i Sverige, EJ exporterade hundar finns med i statistiken, för det är bara de svensk röntgade hundarna som påverkar statistiken och indexet. Genom denna statistik hoppas vi också att uppfödare kan ta hjälp av varandra för en positiv utveckling för rasen.
Exporter endast med för info, ingår ej i statistiken.

I samband med att SKK tog fram 200-analysen för leonbergerns BPH så rekommenderades SLBK att undersöka vilka linjer/hundar och uppfödare som har haft störst påverkan på rasens spindeldiagram. Kommittén för avel, hälsa och mentalitet har sammanställt statistik som gäller för åren 2010-2022.

 Kennlar statistik BPH amt spindeldiagram

Kommittén för Avel-, Hälsa & Mentalitet har även tagit fram statistik över HD/ED undersökningar, BPH och MH-beskrivna hundar för respektive uppfödare.
Nedan finner ni statistik över HD/ED undersökta samt BPH och MH-beskrivna hundar för respektive uppfödare.
Hundar som är födda 2022 är enbart redovisade för information då alla inte hunnit utföra beskrivningar och röntgen.
Hundar exporterade utanför norden är angivna, de som är exporterade inom norden finns ej med i SKK avelsdata.
Kennlar med många exporter inom norden får därav en något missvisande statistik.
Vi reserverar oss för eventuella räknefel. avel.slbk@gmail.com

Kennlars statistik HD, ED, BPH, MH