Rasdomare

Svenska Leonbergerklubben har idag åtta utexaminerade specialdomare på leonberger:

Petra Junehall
Pia Prahl
Ann-Christin Sultan
Gina E Persson
Susanna Johansson
Petra Högberg
Maria Lindström
Märta Brandts