Guldlistor

Utställning 
♦ Hane
♦ Tik
♦ Veteranhane
♦ Veterantik
♦ Årets Uppfödare

Working Leos
Lydnad & Bruks
Rallylydnad
Vatten
Nose work

♦ Äldre resultat
Utställning
Working Leos


Regler för Vinstrikastelistorna
Man måste vara medlem i klubben innan respektive utställning/tävling som ska tillgodoräknas i guldlistorna.

REGLER FÖR ÅRETS UPPFÖDARE – UTSTÄLLNING
Tävlingen är öppen för svenska uppfödare.
Poängberäkningen för Årets Uppfödare går till så att man summerar alla (max 10) uppfödda hundars poäng på guldlistan för hane och/eller tik och får på så sätt fram en summa för uppfödaren.
I tävlan om Årets Uppfödare får man tillgodoräkna sig max 10 uppfödda hundars poäng från guldlistan för hane och/eller tik.

REGLER FÖR GULDLEJON & GULDLEJONINNAN – UTSTÄLLNING
Tävlingen är öppen för svenska Leonberger, dvs ägaren skall vara bosatt och skriven i Sverige.

BIR – 10 p
BIM – 7 p
Bh – Bt 2 – 4 p
Bh – Bt 3 – 3 p
Bh – Bt 4 – 2 p

Alla hundar som placerar sig i Bästa hanhundsklass/Bästa tikklass får tillgodoräkna sig 1 poäng per slagen hund i rasen. De 5 bästa resultaten på SKK utställningarna för 5 olika domare samt alla SLBKs officiella utställningar oavsett vilken domare räknas. Vid samma slutpoäng är det den hunden med poäng från minsta antal tävlingstillfällen som vinner. Är det samma poäng på samma antal tävlingar så delas placeringen. Gäller alla vinstrikastelistor! Placeringar i BIG- och BIS-finaler ger inga poäng.

REGLER FÖR TÄVLAN OM ÅRETS VETERAN – UTSTÄLLNING
Tävlingen är öppen för svenska Leonberger, dvs ägaren skall vara bosatt och skriven i Sverige. Hunden skall vara anmäld i veteranklass för att få tillgodoräkna sig poäng.

Vetkl 1 hane/tik 8 p
Vetkl 2 hane/tik 4 p
Vetkl 3 hane/tik 3 p
Vetkl 4 hane/tik 2 p

Samt en poäng per slagen hund i veteranklass. De 5 bästa resultaten på SKK utställningarna för 5 olika domare samt alla SLBKs officiella utställningar oavsett vilken domare räknas. Detta är en separat veteranlista. Hund som deltar i denna får givetvis även delta på den vanliga Guldlejonlistan, oavsett vilken klass hunden är anmäld i.

Placering i Bästa Veteran-finalen ger inga poäng.

REGLER FÖR LYDNADS, BRUKS, RALLY, VATTEN & NOSE WORK
1. Rätt att tävla om Lydnads- och Brukslejonet har medlem i SLBK tävlande med Leonberger.

2. En lista per gren och klass införs from 2014, dvs Lydnadslejon Klass 1, Klass 2 etc.
Totalt 15 listor. Listorna beräknas på ekipagets bästa tävling under året. Man kan vinna flera klasser inom samma gren under ett kalenderår.

3. Lydnad & Bruks: Poängfördelning går till så att man delar slutresultatet i det antal koefficienter som ingår enligt SBK:s regelbok. Vattnet räknas likadant som bruks & lydnad. Startklass koeff. 20, klass 1-2 koeff. 32
Rallylydnaden som saknar kofficient delas på 10. Därmed går samtliga listor mellan 0-10p.

4. Resultatpoäng räknas ut succesivt under året för varje ekipage. Förare som tävlar med olika hundar respektive hundar som tävlar med olika förare erhåller poäng separat för varje ekipagekombination.

5. a) Lydnadslejonet: Följ Brukshundklubbens regler. Ekipage tillgodoräknas poäng i klass I och II tom det kalenderår då LP uppnås i respektive klass. Därefter tillgodoräknas endast poäng i närmast högre klass. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Lydnadslejon Klass 1” etc krävs för samtliga klasser lägst ett 2:a pris.

b) Brukslejonet: Följ Brukshundklubbens regler. I och med att man fått uppflyttningspoäng i en klass måste man tävla i närmast högre klass vid nästa tävlingstillfälle. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Brukslejon Appellklass” etc krävs för samtliga klasser lägst godkänt.

c) Vattenlejonet: Följ Svenska Newfoundlandshundklubbens regler. Hund som i en klass erhållit uppflyttning till Öppenklass eller Elitklass, men som inom två år efter uppflyttning inte nått godkänt resultat i den klass till vilken uppflyttning skett, ska tävla i samma klass som före uppflyttningen. Hund som erhållit uppflyttningspoäng från en klass, äger ändock rätt att fortsätta tävla i den klass den blev uppflyttad från, i ytterligare en månad.
Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Vattenlejon Startklass” etc krävs för samtliga klasser lägst godkänt resultat.

d) Rallylydnadslejonet: Följ Brukshundklubbens regler. Ekipage tillgodoräknas poäng i Nybörjar-, Fortsättnings- och Avancerad klass tom det kalenderår då titeln RLD uppnås i respektive klass. Därefter tillgodoräknas endast poäng i närmast högre klass. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Rallylydnadslejon Nybörjarklass” etc krävs för samtliga klasser lägst kvalificerande/godkänt resultat.

e) Nose Worklejonet:  Medlemskap i SLBK ska ha varit aktivt för perioden 1 januari till 31 december. Ägare som är förstagångsmedlem i SLBK kan tillgodose sig resultat från månaden de finns med i SLBKs medlemslista. Ägaren ansvarar för att skicka in sina uppgifter samt hundens uppgifter till jenny.slbk@gmail.com
(Registreringsnummer, Poäng, fel, placering i totalen, antal tävlande, ort för
tävling samt datum) Resultat kontrolleras därefter via SNWK tävling.
För att delta i tävling krävs minst ett resultat från officiell tävling registrerat på SKK Hunddata, detta oavsett om det är Tävling i Samtliga Moment eller Tävling i Enskilt Moment.
Max 5 tävlingar per år och klass räknas. Resultaten räknas endast klassvis under kalenderår.
Poängen för de olika tävlingarna adderas med varandra. Den hund med högst sammanlagda poäng blir årets noseworklejon i respektive klass. Om två
hundar hamnar på lika poäng räknas placering på alla moment i tävlingarna.
Poängberäkning
Summan av erhållna poäng minskat med antal erhållna fel. Placering i totalen räknas bakvänt placeras du etta i en tävling med 50 deltagare ger det dig 50 poäng 2:a ger 49 poäng 3:a ger 48 poäng osv
Räkneexempel
 Tävling med 25 deltagare ger då 1:a 25 poäng 2:a 24 poäng 3:a 23 poäng osv.
 Räkneexempel
 NW1 100p 2 fel 35:e plats i totalen av 50 tävlande = 100-2= 98 + 26= 124 poäng
 NW2 100p 0 fel 1:a i totalen av 20 tävlande = 100-0=100 +20 = 120 poäng.
 NW3 68p 0 fel 7:a i totalen av 12 tävlande = 68-0= 68 + 6= 74 poäng.
 Elit 100p 0 fel 1:a i totalen av 6 tävlande = 100-0= 100 + 6= 106 poäng.