Leonbergernytt

SLBK – Klubbtidning

Leonberger Nytt är vår medlemstidning och den utkommer med 4 nummer per år.
Manus skickas till redaktören. lbnytt@live.se

Manusstopp 
Nr 1, 15 februari
Nr 2, 15 maj
Nr 3, 15 augusti
Nr 4, 1 november

Tidningen kommer sedan ut ca 6 veckor efter manusstopp!

Viktig info avseende material till tidningen!

Avsändare och Kontaktuppgifter
Ange avsändare och kontaktuppgifter även om du skriver under signatur. Om du sänder bilder, ange hundens/människornas namn, skriv gärna en kort bildtext. Ange även fotografens namn samt vilken insänd artikel/avdelning bilden hör till.

Bilder
Digitala bilder som sparas för webben är oftast för små och håller därför inte tillräcklig kvalitet för att bli bra i tryck. Spara bilderna i bästa kvalitet/hög upplösning (A5, 300 dpi, ca 5MB) och i jpeg-format. OBS!
Ni som fotar digitalt – kom ihåg att ändra er inställning på kameran, så att bilderna blir tillräckligt stora.

Omslagsbild
För att kunna ha med sin bild på omslaget MÅSTE bilden vara minst 300 dpi, alltså minst 5 MB. Mindre bilder än 5 MB går inte att ha på omslaget.

Bilder – i bl.a. word dokument
Infoga INTE bilder i dokument utan sänd dem separat, för då har vi möjlighet att redigera och anpassa dem till trycket. Gör gärna en liten markering i texten där ni önskar att bilden ska sitta. Skicka gärna både bild och textdokument i samma mejl eller bränn ner det på en CD och skicka med posten till redaktören.

Bilder i retur
Om du önskar postade foton i retur, bifoga ett frankerat och adresserat svarskuvert.

Annonser
Om du sänder färdigt annonsmaterial, spara gärna i pdf-format för tryck med bilder och typsnitt inkluderade eftersom vi inte har tillgång till alla typsnitt. Då kan vi garantera att annonsen publiceras på det sätt som det är tänkt. Priserna nedan avser färdigt annonsmaterial.
OBS! Vänta på faktura innan ni betalar!

Material till tidningen
Vem som helst kan skicka in artiklar till tidningen eller en ide till en artikel. Har man varit med om en speciell händelse, en resa, en tävling – vad som helst så skriv till oss på redaktionen. Utan er så blir det ingen tidning. Berätta gärna om vad ni önskar att läsa.
Annonspriser

Annonspriser (sv/v)
1/1 sida (210×297) 1200:-
1/2 sida (180×130 eller (90×267)   700:-
1/4 sida (90×130)   500:-
Annonspriser (färg)
1/1 sida (210×297) 1800:-
1/2 sida (180×130) eller (90×267) 1000:-
1/4 sida (90×130)  700:-
 SLBKs medlemmar har 50% rabatt på annonser.

Villkor
Redaktionen har rätt att bearbeta inskickat material, dvs ändra, stryka, förtydliga etc. Ni som skickar in material lämnar därmed ert samtycke till det. Dock återsänds materialet till författaren för godkännande. Godkänns inte texten efter ändringar publicerar inte materialet. Redaktionen förbehåller sig också rätten att neka insänt material.

Övrigt
Insänt, ej beställt material publiceras i nästkommande nummer i mån av plats och om materialet anses lämpligt/passande. Vill du jobba med tidningen? Vi ser gärna att fler är med och gör vår tidning så bra som möjligt. Så om du är medlem och intresserad, hör då av dig till redaktören. Redaktionen vill understryka att innehåll i artiklar står för författarens uppfattning och behöver nödvändigtvis inte sammanfalla med, eller delas av, redaktionen och styrelsen.

När källor används måste korrekt källhänvisning göras, källhänvisningen ska göras till exakt rätt mening, stycke etc i texten som faktiskt härrör från källan. Källorna kan sedan vara återgivna i slutet av texten i form av källförteckning, men ej nödvändigt.
Författaren ansvarar för texten.

Kontakt
Manus och bilder mailas till redaktören eller postas till redaktörens adress. Redaktören försöker att besvara era mejl inom tre dagar, men om ni inte får något svar, så mejla igen och får ni inget denna gång så ring redaktören. Ibland är det nämligen så att mejl inte kommer fram utav någon anledning. Är ni osäkra och har material ni verkligen vill ha med, så ring. Allting går att lösa.
Redaktören hittar ni på sidan KONTAKT i menyn.