Kontakt

Under uppdatering

Ordförande:
Maria Gustafsson
Tel: 070-775 66 92
maria.slbk@gmail.com

Vice ordförande:
Jenny Färjegård
Tel: 070-735 81 89
jenny.slbk@gmail.com
Sekreterare:
Kristina Truedsson
Lockarps Kyrkoväg 44
238 41 Oxie
Tel: 070-824 67 42
sekreterare.slbk@gmail.com
Ledamot:
Linda Johansson
0727-335902
lindaj.slbk@outlook.com
Ledamot:
Ruth Lintonsson
0703-081538
knockandos@gmail.com
Ledamot:
Elise von Holten
Ledamot:
Lena Källström
1 Suppleant:
Annette Lerjéus
2 Suppleant:
Lillemor Johansson
3 Suppleant:
Vakant
4 Suppleant:
Vakant​
SLBK Ekonomi
Revisor:
Cecilia Rosenqvist
Tel: 08-570 220 02
cilla.rosenqvist@tele2.se
Revisor:
Eva-Charlott Ekesäter
Tel: 070-756 5000
eva.charlott.ekesater@gmail.com
1 revisor suppleant:
Margareta Skarnehall
skarnehall@telia.com
2 revisor suppleant:
Vakant
Valberedning
Sammankallande:
Elisabet Andersson
nexx6621@gmail.com
0702-513981
Umeå
Ledamot:
Mathilde von Holten
sessan_lillloni@live.se
Ledamot:
Pamela Abrahamsson
pam.slbk@live.se
0769-420251
Vårgårda
Avel & Hälsa
Sammankallande:
Maria Andersson
Tel: 070-787 54 70
fairytrolls@telia.com
Ledamot:
Nicklas Lundh
Tel: 073-263 25 58
zirozzy@tildemedia.com
Ledamot:
Pirre Andersson
pirre@hundia.se
Ledamot:
Ingela Westphal
0705-321242
Ingela.westphal@outlook.com
Klok Gumma:
​Lotta Petré
Tel: 073-324 36 62
mathoakas@hotmail.com
Ledamot:
Lillemor Johansson
Utställning
Sammankallande:
Maria Gustafsson
Tel: 070-775 66 92
maria.slbk@gmail.com
Ledamot:
Mikaela Persson Wallenius
Tel: 070-884 54 48
mikaela.slbk@gmail.com
Domar & ringsek.ansvarig
CUA
Ledamot:
Annelie Levin
Tel: 076-113 37 95
lejonshineskennel@yahoo.se
Ledamot:
Gina E Persson
Tel: 073-844 52 58
gepsbbgina@outlook.com
Ledamot:
Mathilde von Holten
sessan_lillloni@live.se
Mentalitet
Sammankallande:
Linda Johansson
lindaj.slbk@outlook.com
Ledamot:
Mikaela Persson Wallenius
Tel: 070-884 54 48
mikaela.slbk@gmail.com
Ledamot:
Petra Junehall
Tel: 070-764 72 02
petra@dragongarden.com
Working Leos
Sammankallande Working Leos:
​Jenny Färjegård
Tel: 070-735 81 89
jen79@live.se
Nosework
Kontaktperson:
​Jenny Färjegård
Tel: 070-735 81 89
jen79@live.se
Freestyle/Heelwork
Kontaktperson:
Maria-Helen Andersson
Tel: 072-729 12 23
polgara_6@hotmail.com
Viltspår
Kontaktperson:
Vatten
Kontaktperson:
Anna Svensson
Tel: 070-828 38 98
annasv75@hotmail.com
ID Hund
Kontaktperson:
Pirrko Andersson
Tele: 076-416 06 22
pirre@hundia.se
Redaktion
Redaktör:
Pamela Abrahamsson
lbnytt@live.se
Redaktion:
Susanne Wänman
Ansvarig utgivare:
se ordförande
Hemsida
Uppdatering/huvudansvarig:
Maria Gustafsson
maria.slbk@gmail.com

Jenny Färjegård
jenny.slbk@gmail.com
Utställning & championat:
Mikaela Persson Wallenius
mikaela.slbk@gmail.com
Working Leos:
Jenny Färjegård
jenny.slbk@gmail.com
Medlemsansvarig
Jan-Åke Oscarsson
Tel: 073-352 90 00
oscarsson57@hotmail.com
Aktivitetsombud
Sammankallande:
Linda Johansson
lindaj.slbk@outlook.com
Aktivitetsombud hittas via
huvudmenyn under MEDLEM