Sjukdomar hos hund

Hälsa – sjukdomar hos hund

_________________________________________________
Grundläggande information om:
◊LPN2, LPN2, LPPN3 & LEMP – engelska
LPN1
LPN2

♦Provtagningsblankett för LPN1, LPN2, LPPN3 ,LEMP-Bern, Schweiz

♦Provtagningsblankett LPN1, LPN2, LPPN3 & LEMP – Minnesota, USA
Skicka prover till Minnesota – hur går det till?

♦Information och priskillnader hos de olika laboratoriumen
(OBS att priserna kan vara förändrade hos de olika labben)

KOM IHÅG ATT SKICKA IN ERA RESULTAT TILL:
→Leonberger Database, http://leonberger-database.com/  info@leonberger-database.com

→Här hittar ni officiella resultat för LPN1, LPN2, LPPN3 & LEMP >>> Gå in på “test results” i menyn


◊Larynx Pares (LP)
♦LP-inte en dödsdom
♦LP – andning (video)
Larynx Pares (LP)-Dokument inför nerv & muskelbiopsi:
Görs ej på levande hund
♦Biopsi-instruktioner till veterinär
♦Godkännande och info från ägare
♦För ägare & veterinär att fylla i
♦Provtagningsformulär till veterinär

◊Hjärtsjukdom & hjärtsvikt

◊Osteosarkom
♦Min haltande hund har skelettcancer – osteosarkom >>>

◊Allmänna råd

◊Giardia

◊DCM-hjärta (engelska)