Sjukdomar hos hund

Hälsa – sjukdomar hos hund

Larynx Pares (LP)
LP-inte en dödsdom
LP – andning (video)

Hjärtsjukdom & hjärtsvikt
Osteosarkom
Min haltande hund har skelettcancer – osteosarkom >>>

Allmänna råd

LPN1 – information
LPN2 – information
LPPN3-information
LEMP information (eng)
Provtagning LPN, LPPN3 & LEMP  + info om priskillnader m.m (NY)

LPN-Dokument inför nerv & muskelbiopsi:
Görs ej på levande hund
Biopsi-instruktioner till veterinär
Godkännande och info från ägare
För ägare & veterinär att fylla i
Provtagningsformulär till veterinär