RAS

Länk till RAS Leonberger 2020 (Rasspecifika Avelsstrategier)
Länk till Utvärdering av (RAS) Rasspecifika Avelsstrategier för  Leonberger 2023″


ÖVERSIKT AV VAD SOM BEHÖVS FÖR ATT FÖLJA RAS

 

POPULATION

 • I avel endast använda hundar som är fyllda två år eller äldre. Detta gäller både tik och hane.
 • I avel endast använda hanar som har lämnat mindre än 64 avkommor.
 • Enskilda kombinationer skall inte överskrida 5 % i inavelsgrad hos avkomman. Beräknad på fem generationers stamtavla.

MENTALITET

 • I avel endast använda hundar med känd mental status. Alla moment skall vara genomförda.

HD/ED

 • Vid parning skall kullindex uppgå till lägst 100. (Vid utlandsparning skall individen vara avelsgodkänd i sitt Den svenska avelshundens index bör lägst uppgå till 100.)
 • Hundar med HD-grad D eller E samt ED grad 2 eller 3 skall inte användas i avel oavsett index.

ÖGON

 • I avel endast använda hundar som är ögonlysta före avelsdebut. Ögonlysningen gäller till den dagen hunden fyller 5 år, därefter krävs en ny ögonlysning.
 • I avel endast använda hundar utan allvarliga, medfödda och misstänkt ärftliga ögonsjukdomar och katarakter så som exempelvis, bakre polkatarakt (BPK), total katarakt, glaukom, makroblefaron, entropion och ektropion.
 • Övriga anmärkningar som ej är hinder för avel får endast ske i kombination med hund som är utan anmärkning.
 • Om en hund har en anmärkning (gäller alla förändringar), ska ögonlysning ske enligt ögonprotokollets rekommendation.

EXTERIÖR

 • I avel endast användas hundar som erhållit minst ett kvalitetspris Very Good på officiell utställning i öppen klass.

FÄRG

 • I avel endast använda FCI godkänd färg.

UTLANDSPARNING

·         Vid utlandsparning skall individen vara avelsgodkänd i sitt hemland.