Utställning

Huvudsponsor


Rasspecialer 2023

2023-02-25 Tånga Hed, Vårgårda, domare:  Jahn Stääv  – ansvarig: Pamela Abrahamsson, Ingela Westphal
2023-07-21  Västerås, domare:                  – ansvarig: Maria Gustafsson, Jenny Färgegård
2023-10-07 Sundsvall, domare:                  -ansvarig: Maria Gustafsson

Rasspecialer 2024

2024-04-28 Västerås
2024-06-29 Borås
2024-09-07 Sandviken, Högbo Bruk