Utställning

SLBK rasspecialer

Borås >>>Gävle >>>

Passa på att anmäla dig till våra RAS (rasspecifika avelsstrategier)-möten som är i samband med rasspecialerna 2024. Anmäl dig här >>>

Rasspecialer 2025
2025-05-03 Smålandsstenar, domare: Lisbet Utke Ramsing; Danmark
2025-07-20 Västerås, domare:
2025-10-11 Sundsvall, domare: Kurt Nilsson