MH

Mentalbeskrivning Hund


Saxat från SKK:
Mentalbeskrivning hund (MH) är ett test som
används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.
Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår att samarbeta med främmande människor.

Ökad efterfrågan
Testet var ursprungligen framtaget för brukshundar, men används idag av alla raser.
Läs mer på Svenska brukshundklubbens sidaMH – anmälan

MH – hur går det till?
MH – Idealprofil
MH – rasprofil