Järnslund’s Dainty Dino

Järnslund’s Dainty Dino
SE16498/2017

Stamtavla >>>

Hd: A
Ed: Ua (0)

Utställning: Ukl: Excellent

Tidigare kullar: Nej

Ger i Lathunden: Rött ljus 2021
Hanen följer inte RAS

Ägare:
Pia Widmark
Östansjö 112
870 30 Nordingrå
0725-048869
widmark1959@hotmail.com