Vad betyder de olika hälsoresultaten

Vad betyder de olika hälsoresultaten m.m?

Höftledsdysplasi (HD)
Dysplasi = en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

A = Normala höftleder
B = Normala höfleder
C = Lindrig dysplasi
D = Måttlig dysplasi
E = Kraftig dysplasi
Läs mer om HD hos SKK: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder/

Armbågsledsdysplasi (ED)
Dysplasi = innebär en onormal utveckling av armbågsleden.

0 = Inga påvisbara förändringar
1 = Lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
2 = Måttliga benpålagringar, 2-5 mm
3 = Kraftiga benpålagringar, över 5 mm
Läs mer om ED hos SKK: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/armbagsledsdysplasi/

HD & ED Index
Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD och ED skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata. Ju högre indextal, desto bättre leder förväntas hunden nedärva.
Läs mer om index hos SKK: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/

Ögonspegling
Ua = Utan anmärkning
Ögonsjukdomar, läs mer hos SKK: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon/

Mentalitet BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund MH, Mentalbeskrivning Hund
Båda beskrivningarna talar om hur din hund reagerar i olika situationer. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Läs mer om BPH hos SKK >>>   

Läs mer om MH hos SBK >>>

Utställning
Bedömning av hundens exteriör & mentalitet enligt rasstandarden
Excellen = Utmärkt
Very good = Mycket bra
Good = Bra
Sufficient = Godtagbar
KEP = Kan ej prissättas
Disqualified = Diskvalificerad

LPN1
Neurologisk sjukdom.
Bärare av genen får paras med icke bärare. Läs mer om LPN1 hos SLBK: https://www.slbk.com/_default.asp?sida=infoLPN1 
LPN2
Neurologisk sjukdom. Endast fria från genen får användas i avel. Läs mer hos SLBK: https://www.slbk.com/_default.asp?sida=InfoLPN2 
LEMP
Neurologisk sjukdom. Bärare av genen får paras med icke bärare. Läs mer hos SLBK (eng): https://www.slbk.com/upload/LEMPinfo.pdf