Nyheter

Presentkort

Presentkort kan begäras ut då du fullföljt ditt uppdrag för klubben enligt arbetsordningen. Värde max
300:-, gäller för 1 utställning.
Du begär ut det av sekreteraren då verksamhetsåret är slut och får det via mail eller brevledes till dig
i samband med kommande årsmöte. Begärs ut under januari månad då verksamhetsåret är slut.
Presentkortet är fr.om årsmötet 2014 giltigt i 3 år.
Presentkort som begärs ut för 2013 års verksamhetsår är from årsmötet 2014 personliga.
Ett presentkort per hushåll kan begäras ut.
Du ska ha varit aktiv i mer än två dagar under verksamhetsåret.
sekreterare.slbk@gmail.com