Nyheter

Enkät från Avel & Hälsa

Hälsoenkät för Leonberger
I denna enkät söker vi svar på hur våra Leonbergers hälsa ser ut.
Genom att lämna svar för de hundar som du ägt/ägde/äger från 2019 och framåt (födelseåret har alltså ingen betydelse) så bidrar du med viktig information om hälsoläget i vår underbara ras.
Stort tack för din medverkan till att bibehålla och förbättra hälsan i vår ras.
Vänligen
Kommittén för Avel & Hälsa
https://forms.gle/jJywzKVrH2yajp7v8