Nyheter

GULDLISTORNA UTSTÄLLNING 2023

Angående Guldlistorna utställning 2023

Tidigare under december månad fick vi i SLBKs styrelse flertalet mail och samtal där det krävdes att guldlistorna skulle räknas om samt kontrolleras mot medlemslistan, vilket därefter gjordes. Vi har dock, efter att listorna blivit publicerade, blivit kontaktade angående hundar som skulle blivit felaktigt borttagna.
Vi i SLBKs styrelse vill meddela att det inte har varit en självklarhet för alla att medlemskap för samtliga ägare krävs och vill med detta informera om att samtliga ägare av hunden ska vara medlem för att SKKs tävlingsreglemente ska efterföljas.
Efter flertalet diskussioner i ärendet har vi i styrelsen kommit fram till att det bästa vi kan göra är att erbjuda samtliga ägare till de bortplockade hundarna möjlighet att betala in medlemskap för 2023 och därmed återfå sin plats på respektive lista.
Vill man återfå sin hunds plats på listan ges nu möjligheten att betala in medlemskap för 2023 senast 14 februari 2024 . Denna avgift avser alltså året 2023 och vi vill därför förtydliga att ett medlemskap för 2024 bör tecknas samtidigt om man vill att hunden ska räknas med vid 2024-års lista. Det åligger samtliga bortplockade hundars ägare att kontrollera sina medlemskap.
Swishnummer: 123 54 00 486
PG 450 42 15 – 7
Huvudmedlem: 295:-
Familjemedlem: 100:-
När samtliga har fått chansen att betala medlemskap för 2023 inom tidsramen ovan, kommer nya listor att publiceras och därefter är listorna färdiga i sin helhet.
Tack för visad förståelse!
/Styrelsen SLBK