Guldlista – veteraner 2019


Placering


Namn

Antal
utställningar


Poäng

HANAR

1.

Gep’s Big Bear’s Chiefblackmoccasin

4

32

2.

Leonskall’s Kizz Me Goliat

2

16

TIKAR

1.

Leodal’s Belize

5

47

2.

Kustkärans Ariel

3

17

3.

Knockando’s Winther In Salinas

2

15

4.

Fablernas Ojojoj Do Not Forget Me

1

8

5.

Zir Ozzy’s Royal Love Von Tulip’s

1

4

6.

Knockando’s Wmp Quinta Red

1

3

Baserad på utställningar till och med Norrköping 1 juni