Valpkull-Ögonglimtens

Tik
SE47507/2016 Ögonglimtens Miracle of Love
HD: B
ED: UA
Öga: UA
BPH Genomförd med skott
Utställningsresultat öppenklass: Excellent, 2 Btkl, r-cert
Övriga hälsoresultat (frivilligt): LPN1 N/N (fri)

Hane
CMKU/L/5910/18 Armus Wictoriinan Hero Leon
HD: A
ED: UA
Öga: UA
BPH Genomförd med skott
Utställningsresultat öppenklass: UKK BHKL 2 CERT (ej utställd i ÖK pga Covid-19)
Övriga hälsoresultat (frivilligt): LPN1 N/N (fri)

Kullinfo:
Inavelsgrad 5 generationer 0,0%
Preliminärt kullindex HD: 98
Preliminärt kullindex ED: 103
Hanen har tidigare avkommor i Sverige