Nyheter

Valberedningen söker kandidat till SLBK Ordförande

Vi i valberedningen behöver förslag på en ny ordförande i klubben då den förra avgått med omedelbar verkan

Beslutet kommer att tas på det extra årsmötet 2021-10-16 kl 13.00 i Uppsala

Vi har ett gemensamt ansvar att hålla igång klubbens verksamhet så vi hoppas Du känner dig manad att kandidera själv och/eller nominera någon annan i föreningen.

Det kan vara en som redan idag sitter i styrelsen eller en annan medlem

Personen ska ha god kunskap om att vara ordförande i en klubb och vara väl förtrogen med SLBKs stadgar. Allt arbete i klubben är ideellt.

Skriv varför ni nominerar personen dvs lite mer om personen, erfarenhet, fritidsintressen och hur hen kommer att driva klubben framåt

Har ni något förslag så maila in det till nån av oss i valberedningen

Elisabet Andersson : nexx6621@gmail.com

Pamela Abrahamsson : pam.slbk@live.se

Mathilde von Holten: sessan_lillloni@live.se

 

Valberedningen kommer att kontakta dig som nomineras för närmare diskussion.