Nyheter

PM till Västerås skickade

2024-04-20
Idag är alla PM mejlade från utst.slbk@gmail.com. Har du inte fått något innan dagen är slut så hör av dig så skickas det till dig igen.

Kom ihåg att vi har RAS-möte (Rasspecifika avelsstrategier) kvällen före Västerås-utställningen. Det är din chans att göra dig hörd och kunna påverka vad som kommer gälla 5 år framåt, när SKK godkänt strategierna.

Anmäl dig till mötet via:
RAS revidering 2024 – SLBK